Maartje's profile

Lidmaatschappen

Sorteren op
Geen posts gevonden.

Volg blog

Gebruik de bovenstaande button om de blog te volgen. U krijgt dan bericht als er een nieuwe blogpost is.

Blog post volgend

De is een overzicht van de blogs welke u volgt en over wordt geinformeerd. Het niet meer volgen via bovenstaande button zal geen invloed hebben op deze inschrijvingen.

De uitwerking van het idee Senior Coaching, één van de winnaarsvan de uitdaging op Broedplaats om stagiaires te binden & te boeien, is in volle gang. Steeds minder jonge mensen kiezen voor een loopbaan in de ouderenzorg. Daarnaast zijn er in verhouding steeds meer oudere zorgmedewerkers voor wie het werken in de zorg fysiek en mentaal te zwaar wordt. Het uitgangspunt van Senior Coaching is dat beide doelgroepen elkaar veel te bieden hebben en elkaar kunnen helpen om langer en met meer plezier in de ouderenzorg te werken. Het idee is een gezamenlijk initiatief van Leyden Academy on Vitality and Ageing, Jo Visser fonds en PPGM&CO.

Nog een keer het idee achter Senior Coaching

Oudere medewerkers zetten hun ervaring en wijsheid in om als een soort mentor klaar te staan voor jonge collega’s en hun vragen over het vak, het werkende leven en de organisatie. Op deze manier hebben jongeren een vertrouwde persoon in de organisatie, worden ze gehoord en blijft de kennis en ervaring van oudere medewerkers behouden. Ook de jongere zorgmedewerkers hebben veel te bieden, bijvoorbeeld in het wegwijs maken van ervaren collega’s in nieuwe ontwikkelingen en digitalisering van het vak. 

Wat hebben we gedaan?

Het idee van Senior Coaching was grotendeels gebaseerd op onze eigen ervaringen en aannames, een logische eerste stap was dus om deze in de praktijk te toetsen en nieuwe inzichten op te halen. Hiertoe hebben we het idee voorgelegd aan bestuurders, stagiair(e)s, jongere en ervaren medewerkers en opleidingsadviseurs van drie zorginstellingen. De interviews zijn in augustus en september 2018 afgenomen door Sofie van Hamersveld van bureau Van Loof. Alle antwoorden en suggesties helpen ons om onze idee aan te scherpen. Een verhelderende, vereenvoudigde weergave van de uitkomsten van deze interviews vind je in de illustratie hieronder.

infographic
Hoe gaan we verder?

Moet de Senior Coach een formele rol of functie zijn? Is daar wel ruimte voor, gezien de tekorten op de werkvloer? Is de term ‘coach’ niet te zwaar? Kunnen we jong en oud een-op-een aan elkaar koppelen of is het beter in groepjes samen te komen? Naast de uitkomsten in de illustratie, kwamen dit soort vragen naar boven in de interviews. De gesprekken hebben ervoor gezorgd dat we meer tot de kern zijn gekomen van het idee: uitwisseling tussen generaties om de medewerkerstevredenheid te vergroten en zo zorg en welzijn beter te maken. Jonge mensen kunnen veel leren van ervaren medewerkers en andersom. Hoe zou het zijn als we de gesprekken tussen generaties informeel en in groepsverband vormgeven zodat jong en oud elkaar nog beter opzoeken en waarderen op de werkvloer? Dit is de afdronk van het laatste overleg tussen Leyden Academy, Jo Visser fonds, PGGM&CO en Van Loof. 

Onze volgende stap is deze ‘generatiegesprekken’ (werktitel) verder uit te werken, het aangescherpte idee voor te leggen aan zorginstellingen en het vervolgens te testen in de praktijk. Met de lessen die we hieruit leren, kunnen we het idee weer een stap verder brengen. Onze droom? Een panklaar recept voor zorginstellingen om hen te helpen jong en oud binnen de organisatie te blijven binden en boeien voor de sector Zorg en Welzijn. Wordt vervolgd!

Vakantiekrachten ZIC

De zomer is voor de ouderenzorg vaak een drukke periode. Veel medewerkers gaan op vakantie, de bezetting is laag, het is warm en daardoor hard aanpoten voor de mensen die wél aan het werk zijn. Hoe gaat dit bij het ZIC? Tijdens de zomerperiode blijven stagiaires vaak werken. Kees Vermeulen, Manager Bedrijfsvoering, zegt daar dit over:

"De opnamekliniek van Centrum Senioren van GGZ Breburg in Tilburg  is opgezet volgens het ZIC-concept: een zorg-innovatie-centrum waarin in samenwerking met de Fontyshogeschool en ROC Tilburg 2 keer per jaar gedurende zes maanden 16 stagiaires verpleegkunde samen praktijkervaring opdoen waarin eigen regie op de voorgrond staat, zij onderwijs krijgen op de werkplek van docenten en medewerkers van het ZIC en tevens zelfstandig onderzoeksprojecten uitvoeren.

Ook bij het ZIC is de zomerperiode kwetsbaar qua personele bezetting, maar elke keer opnieuw blijken een aantal van deze 16 stagiaires gedurende hun stageperiode zo enthousiast geworden te zijn over deze werkplek dat zij graag een deel van hun zomervakantie willen werken als invalkracht op dit ZIC. Zij krijgen een tijdelijk contract als "zorg-assistent" als zij nog niet afgestudeerd zijn, maar kunnen naast een vaste kracht al wel vol in de diensten ingezet worden omdat zij direct komende uit hun stageperiode door het ZIC-concept geleerd hebben met veel verantwoordelijkheid en eigen regie hun taken zelfstandig uit te voeren.

Daarnaast zijn er ook elk jaar wel 1 of 2 stagiaires in dit ZIC die hun 4de jaar afsluiten direct voorafgaande aan de zomerperiode en als verpleegkundige in dienst genomen kunnen worden als invalkracht of vaste kracht. Zonder dit ZIC-concept in de huidige arbeidsmarkt zou het borgen van de personele bezetting in de zomerperiode haast ondoenlijk zijn."

Het is hoog tijd voor een update rondom de winnende ideeën van de uitdaging rondom het verbeteren van stages in de ouderenzorg. De instroom van jongeren in de sector is laag en goede, leuke en leerzame stages kunnen bijdragen aan een positieve ervaring met het werken in een verpleeghuis of in de thuiszorg. Welke ideeën hebben de uitdaging ook alweer gewonnen en hoe staat het er nu voor?

Senior Coaching

Met dit idee gebruiken senior ouderenzorgmedewerkers hun kennis en ervaring in het vak om stagiairs te begeleiden. Je kunt ze zien als een mentor voor studenten die net kennismaken met het vak ouderenzorg. Hiermee bieden we jongeren een steunpilaar met inhoudelijke kennis, maar ook kennis over het werkende leven. Als je stilstaat bij de hoge uitval onder oudere medewerkers en de lage instroom van jongeren, kun je je voorstellen dat dit idee twee vliegen in één klap slaat.

We hebben intussen niet stilgezeten. Daniëlle Swart van het Jo Visserfonds en Niels Bartels van Leyden Academy hebben zich samen met Derk Jan en Maartje van PGGM&CO gebogen over de uitwerking. Inmiddels zijn we al zo ver dat Sofie van Van Loof voor ons gesprekken gaat voeren met zorginstellingen, hun medewerkers en stagiairs en we ondertussen met onderwijsinstellingen en andere relevante partijen in gesprek gaan om het concept aan te scherpen. We hebben naar elkaar de wens uitgesproken om in september een pilot te draaien van Senior Coaching in een zorginstelling. We stellen onszelf met dit idee voor ontzettend mooie uitdagingen, werken prettig samen en kijken uit naar het vervolg!

Zorg Innovatie Centrum

Waar Senior Coaching nog een concept is dat uitgewerkt moet worden, is de ZIC van Klinieken Cure Centrum Senioren een bestaand en zeer goedlopend initiatief. Kees Vermeulen Manager Bedrijfsvoering van Klinieken Cure Centrum Senioren in Tilburg beschrijft het ZIC treffend:

“Op de opnameafdeling van de ZIC kliniek cure Centrum Senioren stromen elk halfjaar 16 stagiaires in (verpleegkundigen MBO en HBO) die vanaf dag 1 de regie hebben over de zorg, les krijgen op de werkplek van vaste teamleden en van docenten van de opleiding. Ze voeren tevens zorginnovatie-onderzoeken uit. Dit opleidingsmodel leidt tot groot enthousiasme om na de stage op deze werkplek een vaste baan te mogen verwerven.”

Hoewel een ZIC op meer plekken bestaat of wordt opgezet, is het Klinieken Cure Centrum Senioren in Tilburg heel ver met het toepassen van dit concept. Het ziekteverzuim is laag, krachten vinden voor in de vakanties is geen probleem en jongeren willen in de sector blijven werken. Waarom loopt dit bij hen zo goed en wat kunnen andere zorginstellingen leren? Gesprekken met Kees Vermeulen en Laura Prince maken duidelijk dat zij dit concept met al hun enthousiasme willen uitdragen en wij, van PGGM&CO helpen ze daarbij. Binnenkort nemen we een kijkje op locatie en kunnen we de volgende stappen met jullie delen!

Wat kan jij doen?

Raak jij enthousiast van de ideeën, werk je bij een organisatie die graag deelneemt aan één van de projecten of voel je je op een andere manier betrokken? Laat het weten aan maartje@pggmenco.nl en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. 

Senior-coach

Gepost door Maartje Kuiper Apr 24, 2018

Senior-coaching

Oudere medewerkers die hun ervaring inzetten om als een mentor studetnen de kneepjes van het vak te leren, maar ook voor de studenten klaarstaan als er vragen zijn over het werkende leven. Dat is ruwweg het idee achter Senior-coaching. Daniëlle Swart stuurde het idee in namens het Jo Visserfonds en Leyen Academy en was daarmee één van de winnaars op Broedplaats Woendag 18 april kwam ze, samen met collega Niels Bartels, langs bij PGGM&CO om de vervolgstappen voor dit initiatief te bepalen. We houden je daarvan graag op de hoogte. 

Wil je ondertussen meer weten over Senior-coaching? Lees dan het interview met Daniëlle en Niels. 

Kun je meer vertellen over het initiatief senior-coaching?

Dit idee is bedacht door Leyden Academy en het Jo Visser fonds die zich samen inzetten voor betere kennis en beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg). Via het concept IK-Levensles wordt aandacht voor de ontmoeting tussen jong & oud gestimuleerd. Senior-coaching sluit hierbij aan door het benutten van de kennis en ervaring van oudere zorgprofessionals die bijna of al met pensioen zijn.

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen en wat is nu de status?

Uit ervaring blijkt dat een goede stage een bepalende factor is om te kiezen voor een baan in de ouderenzorg. Rolmodellen helpen om vooroordelen te laten verdwijnen door ervaringen te delen. De initiatiefnemers met enkele zorgorganisaties willen onderzoeken hoe zij hun (oud)medewerkers en stagiaires de kans willen geven om van elkaar te leren in de praktijk. Het ultieme doel is om een functie te maken waar de senior-coach een zichtbare rol krijgt in de begeleiding van stagiaires in de ouderenzorg.

Wat is het grootste verschil met de ‘reguliere’ manier van stagelopen voor studenten?

De senior-coach heeft vrijwel geen taken in de dagelijkse verzorging van cliënten en heeft dus tijd om stagiaires te begeleiden en te helpen bij hun leervragen. Ook is het fijn als de senior-coach kan helpen bij vragen over de ontwikkelingsvragen van de student. Deze manier van coaching geeft een beter beeld van het werk en de eigen verwachtingen en helpt studenten beter op weg aan het begin van hun carrière.

Verwachten jullie dat studenten door deze manier van stagelopen anders tegen de ouderenzorg aankijken? Waardoor komt dat?

Via senior-coaching krijgen stagiaires ook meer tijd voor contact met bewoners en de intergenerationele dialoog/ontmoeting. Ook de eigen ervaringen worden hierin meegenomen. Door het horen van levensverhalen van ouderen weten stagiaires ook hoe belangrijk het is om goede zorg te leveren.

Wat is het voordeel voor zorginstellingen die meedoen?

De senior-coach kan een visitekaartje zijn voor de organisatie (modern werkgeverschap) en kan aanspreekpunt zijn voor de stagebegeleiders van de zorgopleidingen. De deelnemende organisaties laten ook zien dat zij het belangrijk vinden om duurzaam om te gaan met hun eigen medewerkers en hen de kans geven om hun ervaringen over te dragen aan een jongere generatie.

Wat is het voordeel voor cliënten?

De stagiaires worden begeleid in hun ontmoetingen met (kwetsbare) ouderen. Zij kunnen hun vragen aan de senior-coach stellen die hen helpt bij de eerste contacten. Er kan ook nagedacht worden over de beste match tussen jong en oud op basis van interesses en achtergrond.

Wat is jullie grootste wens/wat ontbreekt er nog?

Wij willen graag rolmodellen die laten zien hoe mooi het werken in de ouderenzorg kan zijn en dit willen uitdragen. Zowel jong als oud! Deze rolmodellen moeten in de gelegenheid gesteld worden door zorgorganisaties om hiervoor tijd te krijgen.

Wil je verder nog iets kwijt?

Wij willen graag een oproep doen onder oudere (al dan niet gepensioneerde) zorgprofessionals om zich aan te melden als senior-coach. In overleg met hun werkgever wordt er tijd (en geld) vrijgemaakt om deze functie vorm en inhoud te geven. Tevens willen we onderzoeken hoe jonge (toekomstige) zorgprofessionals aankijken tegen deze manier van training-on-the-job/coaching. Alles om het vak van zorgprofessional te verbeteren en te laten zien dat het beeld over de ouderenzorg niet zo slecht is als soms wordt getoond.

ZIC

Met zijn inzending zette Kees Vermeulen de stages bij ZIC op de kaart voor de leden van Broedplaats. Het initiatief maakte zoveel leden enthousiast dat het een van de twee winnaars is geworden van de uitdaging: Hoe verbeteren we stages in de ouderenzorg zodat jongeren weer kiezen voor de sector? Woensdag 25 april gaan we in gesprek om de volgende stappen te bespreken. Hoe zorgen we ervoor dat dit initiatief niet alleen de leden van Broedplaats, maar héél Nederland inspireert? Ik stelde Kees Vermeulen en collega |Laura Prince een aantal vragen. Benieuwd naar ZIC? Lees dan het interview hieronder.

Kun je meer vertellen over het initiatief ZIC?

Ruim 11 jaar geleden is het idee voor het ontwikkelen van een zorginnovatiecentrum ontstaan. Onderwijs-praktijk-innoveren stond daarvoor te ver uit elkaar. Door het onderwijsaanbod en het stagelopen samen te brengen op 1 plek in de praktijk van de zorg is het zorginnovatiecentrum ontstaan. Inzet van docenten vanuit de zorgorganisaties op de werkplek bood tevens een voedingsbodem voor het uitvoeren van onderzoeken (zorginnovatie) gestuurd door vragen uit de dagelijkse praktijk. Zowel vaste werkkrachten als leerlingen zijn daarin actief en duurzaam lerend.

Gaandeweg de jaren is er veel ontwikkeld. Zo is er een onderwijsprogramma ontwikkeld voor studenten en lopen er projectlijnen van meerdere jaren zodat de onderzoeksprojecten die studenten uitvoeren niet in de kast belanden maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?

Vanuit GGZ Breburg is er contact gezocht met Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (Niveau 5 verpleegkundigen) en het ROC Tilburg (niveau 4) waarop een samenwerkingsovereenkomst is getekend.

Wat is het grootste verschil met de ‘reguliere’ manier van stagelopen voor studenten?

Stagiaires krijgen vanaf dag 1 veel verantwoordelijkheid en de vaste teamleden kijken als het ware over de schouder mee. De studenten ervaren dat zij samen met de vaste teamleden van de afdeling gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg.

Studenten zorgen voor een eigen bezetting, coördineren de zorg van de dag, zijn persoonlijk begeleiders, voeren bestellingen uit, nemen actief deel aan behandelplan besprekingen, etc. Maximale regie bij de studenten dus. De studenten voeren hetzelfde takenpakket uit als het vaste verpleegkundig team en geven daarbij aan wat voor begeleiding ze nodig hebben.

Aan het eind van stage draait een ZIC groep bijna geheel zelfstandig de afdeling.

Merk je dat studenten enthousiast worden van deze manier van stagelopen? Zo ja, waaraan?

Het samenwerken in een team van 16 studenten met veel eigen regie en niet de enige student zijn op een afdeling, is het grootste verschil dat studenten benoemen. Doordat ze samen in een team werken, leren ze samenwerken en de verschillende rollen van een verpleegkundige ontwikkelen.

Hoe reageren de zorginstellingen die meedoen?

Dit Zorg Innovatie Centrum is een samenwerking tussen FHMG Verpleegkundige – ROC Tilburg en GGZ Breburg.

Alle partijen zijn enthousiast door de win-win situatie: meer handen aan het bed, zorginnovatieprojecten voor vaste medewerkers en studenten, studenten worden enthousiast over ouderenzorg en psychiatrie. En het maakt studenten enthousiast om op zo’n werkplek een baan te verwerven..

Hoe reageren cliënten?

Cliënten reageren enthousiast. Zeebben het gevoel dat er altijd, zeker meer dan op een afdeling met slechts één student, iemand in de buurt is die kan ondersteunen en helpen.

Bij wisseling van studentengroepen geven cliënten aan dat het soms wat chaotisch en druk kan overkomen.

Wat is jullie grootste wens/wat ontbreekt er nog?

“Iets meer tijd” vanuit de onderwijsorganisaties en de zorginstelling om het concept duurzaam te borgen. De werkdruk is hoog voor het vaste personeel en iets meer ondersteunde formatie uit de deelnemende organisaties creëert nog meer fundament onder dit leer-werkconcept.

Wil je verder nog iets kwijt?

Het is hard werken voor zowel studenten als vast personeel, maar dit concept het levert zoveel extra energie op dat we het nooit meer anders willen doen!

Op welk idee stem jij?

Gepost door Maartje Kuiper Mar 8, 2018

stemmen begint

Het moment is daar: jij kunt je stem uitbrengen op het idee dat volgens jou het beste is! De eerste uitdaging draait helemaal om het verbeteren van stages - en daarmee de instroom van jongeren - in de ouderenzorg. 

Leden hebben 31 (!) ideeën ingestuurd waarmee we deze uitdaging kunnen aangaan. De ledenraad heeft inmiddels 4 ideeën genomineerd voor de openbare stemronde. De fase van het openbare stemmen is gisteren ingegaan. Het geeft jou de mogelijkheid om bij te dragen aan deze uitdaging door het uitbrengen van jouw stem.

Welk idee spreekt jou het meest aan? Lees hieronder welke ideeën zijn genomineerd. Met het idee met de meeste stemmen gaan we aan de slag in fase 3.

De genomineerde ideeën

Veel ideeën gingen gelijk op tijdens de nominatie, maar deze 4 ideeën sprongen eruit:

  1. De eerste indruk is alles
  2. TopStagiair
  3. Senior-coaching: zet ervaring in voor nieuwe ervaringen
  4. Zorg Innovatie Centrum Senioren (ZIC)

Neem de ideeën door, reageer erop, stel eventueel vragen en stem!

Onlangs kon je als lid van PGGM&CO via een kort onderzoek jouw beeld geven van de ouderenzorg. Meer dan 22.000 leden reageerden op onze oproep. Dit zijn de 5 belangrijkste inzichten die we hebben verzameld. Bedankt voor jullie overweldigende inzet en betrokkenheid!

Hieronder vind je een overzicht van de 5 belangrijkste inzichten van het eerste onderzoek (thema: beeldvorming ouderenzorg):

En nu?

De komende weken willen we nog veel meer inzichten verzamelen om te ontdekken hoe het is gesteld met de ouderenzorg en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we de branche positiever kunnen belichten. Ook hiervoor hebben we jullie bijdrage nodig. Daarnaast willen we graag langs op scholen en opleidingen om ook te horen van (toekomstige) studenten hoe zij naar de ouderenzorg kijken. De inzichten die we opdoen, lees je in onze e-mailnieuwsbrief en op onze website.

Ken jij scholieren/studenten of starters?

Wat vind jij van de uitkomsten van dit onderzoek? Herken je het geschetste beeld? Wil jij met ons meedenken over dit thema? Of ken jij scholieren, studenten of starters die overwegen om in de (ouderen)zorg aan de slag te gaan? Laat het ons weten en stuur ons een berichtje

We hebben inmiddels een mooi arsenaal aan ideeën op het platform verzameld. Nu kun je denken: heel leuk al die ideeën, maar wat gebeurt daar nou precies mee? Daarom vertel ik je meer over de eerste twee fases van de uitdaging:

Fase 1

Fase 1 ideeën verzamelen
In deze fase mag iedereen ideeën insturen die bijdragen aan het verbeteren van instroom van jongeren in de ouderenzorg. Deze ideeën kunnen komen van ouderenzorgprofessionals, stagiairs, scholen, instellingen of andere geïnteresseerden in het vraagstuk. Hoe concreter de ideeën, hoe beter. Zie je ruimte voor aanvullingen of verbeteringen? Laat dan niet de kans voorbij gaan om te reageren op andermans ideeën.

Ideeën draag je bij vanuit je comfortabele stoel of bank, maar kun je ook uitwisselen tijdens ideeënsessies met collega's uit het hele land. De volgende bijeenkomsten zijn op 5 en 8 februari. Je hebt nog tot 26 februari om ideeën in te sturen. 

Tijdens het verzamelen van de ideeën bereiden we ons voor op een belangrijk onderdeel in fase 2: het formeren van een jury om ideeën te nomineren. Om de ideeën te beoordelen op criteria zoals uitvoerbaarheid en relevantie heb je een jury nodig. Idealiter bestaat deze uit 5 leden:

  • 3 Leden van Broedplaats (waarvan minimaal één stagiair)*
  • 1 PGGM&CO (de organisatie staat voor één persoon)
  • 1 Ledenraad PGGM&CO (vertegenwoordigd door werknemers- en werkgeversorganisaties van de zorg en vakbonden) 

Fase 2

Fase 2 Nomineren en stemmen
In fase 1 zijn alle ideeën verzameld en hebben we de jury geformeerd. In deze fase komt het erop aan. De jury nomineert 5 ideeën. Op deze ideeën mag door iedereen gestemd worden. Met de ideeën met de meeste stemmen gaan we aan de slag in fase 3 en 4, hierover later meer. 

Ondertussen
Houd de blogsectie in de gaten. Elke maandag verschijnt hier een blog die je kan inspireren ideeën te bedenken die bijdragen bij het verbeteren van stages in de ouderenzorg. Raak geïnspireerd door de ervaring van Rodney tijdens zijn stage en lees: Broekie in het donker

In fase 3 en fase 4 gaan we over tot het uitvoeren van ideeën. Hiervoor haken we partners, geïnteresseerde instellingen en andere stakeholders aan. Daarover later meer.

 

 

* Voorwaarde is dat deze leden niet zelf ideeën hebben ingezonden. Het werven van juryleden begint in februari.

Ideeënsessie Broedplaats

Vloggende stagiairs, senior-coaching of een goede introductie op de instelling, dit zijn ideeën die zijn voortgekomen uit de ideeënsessie tijdens de aftrap van Broedplaats op donderdag 4 januari. Een goed begin van het nieuwe jaar, een goed begin voor dit project. Want dat is dit platform eigenlijk: een project waarin we samenwerken om de stages in de zorg te verbeteren. Een project waarin jouw ideeën werkelijkheid kunnen worden. En als je zelf geen ideeën hebt, dan kun je goed bijdragen door de ideeën van anderen aan te scherpen. Hoe concreter we ze kunnen maken, hoe beter we ze kunnen realiseren. 

Op de homepagina vind je de video van de vruchtbare bijeenkomst op 4 januari. Wil jij ook bijdragen en vind je het fijn om in een groep te brainstormen? Kom dan naar een ideeënsessie waarin je samen met collega's en andere geïnteresseerden aan de slag gaat. 

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Wil je erbij zijn?  Bij voldoende aanmeldingen vindt de volgende bijeenkomsten in Zeist plaats. Meld je aan!

  • Donderdag 8 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Aanmelden ideeënsessie 8 februari

 

(We verwerken onze aanmeldingen via Eventbrite. Als je op de button klikt, gaat de registratie voor de sessie via hen.) 

Sneak peek

Gepost door Maartje Kuiper Dec 15, 2017

Welkom! Je behoort tot een van de allereerste bezoekers van Broedplaats, het platform dat zich inzet voor de instroom van jongeren in de ouderenzorg. Je hebt aangegeven graag bij te willen dragen aan de eerste uitdaging: de verbetering van de stagebegeleiding in de sector. Daarmee behoor jij tot de groep ambitieuze professionals die een verschil kunnen maken, de Early adopters.

Eerste uitdaging? Ja! Dat betekent dat we na verloop van tijd meer uitdagingen rondom instroom gaan uitschrijven. Maar laten we niet te hard van stapel lopen, first things first. De eerste uitdaging luidt: Hoe optimaliseren we de begeleiding van stagiaires in de intra- en extramurale ouderenzorg op zo’n manier dat jongeren kiezen voor een baan in deze sector?

Deze uitdaging staat al online en is al actief. Neem gerust een kijkje, maar wacht graag tot januari met het insturen van ideeën

Wil je rondkijken op het platform en kritisch kijken naar de omschrijving van de uitdaging? Spreekt het aan? Zijn er zaken die anders moeten? Stuur je op- of aanmerkingen naar maartje@pggmenco.nl. Dankjewel!

jongeren in de ouderenzorg

We zijn op zoek naar 15 leden die een actieve rol willen spelen in het verbeteren van de instroom van jongeren in de ouderenzorg en specifiek geïnteresseerd zijn in stagebegeleiding.

Stagiaires in de ouderenzorg verdienen aandacht

PGGM&CO zet zich samen met haar leden in voor medewerkers die zich op elk punt in hun carrière bevinden. Drie momenten spelen daarin de hoofdrol: de instroomfase, het midden van de carrière en de uitstroomfase.   

In de ouderenzorgcommunity wordt vaker de zorg uitgesproken: er is steeds minder instroom en we houden de stagiaires niet vast. Dit wordt onderschreven door verschillende onderzoeken. De instroom van medewerkers in de ouderenzorg is lager dan de uitstroom en deze blijft dalen. Hoe gaan we hiermee om? Als je daarnaast kijkt naar de hoge werkdruk, het beeld van ouderenzorg in de media en kleine contracten, is het begrijpelijk dat de zorg rondom het vasthouden van jongeren leeft. Uit gesprekken op het forum en op de PGGM&CO Facebookpagina komt steeds hetzelfde onderwerp aan het licht: de stagebegeleiding kan beter. Een goede stagebegeleiding is cruciaal voor de keuze voor de sector. 

PGGM&CO start een nieuw initiatief: de Broedplaats. Op dit platform focussen we ons op het vraagstuk over de instroom van medewerkers in de zorg. Deze community is erop gericht ideeën, concepten en oplossingen te genereren en hier samen handen en voeten aan te geven. We doen de oproep tot het meedenken aan oplossingen via zogenaamde uitdagingen. 

Samen de instroom verbeteren

De Broedplaats is een online platform waarin we jou vragen om samen met ons en anderen die de sector een warm hart toedragen tot oplossingen te komen rondom instroom in de ouderenzorg. Dit doen we door de uitdagingen uit te schrijven waarin we ons steeds richten op een belangrijk thema van de instroom. We vragen leden om ideeën aan te dragen. Daar kunnen andere leden over meedenken en op stemmen. Uiteindelijk realiseren we samen de beste ideeën.

De eerste uitdaging luidt:

“Hoe optimaliseren we de begeleiding van stagiaires in de intra- en extramurale ouderenzorg op zo’n manier dat jongeren kiezen voor een baan in deze sector?”

Jouw hulp

Aan dit online platform wordt gewerkt, dat betekent niet dat we stil hoeven te zitten. We hebben meedenkers nodig voor onze allereerste uitdaging. Doe je mee aan dit project en word je graag onderdeel van het netwerk dat deze allereerste uitdaging aangaat en heb jij interessante ideeën? Dan gaan we graag met je in gesprek. Neem contact op met maartje@pggmenco.nl.

 
Share