Broedplaats

Broedplaats

Dit privacy statement is van toepassing op PGGM&CO. PGGM&CO is de handelsnaam van PGGM Coöperatie U.A., PGGM Financiële Services B.V en PGGM Services B.V. 

PGGM Coöperatie U.A. is enig aandeelhouder van PGGM N.V. en is opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. De leden van de coöperatie zijn werknemers en hun partners uit de sector zorg en welzijn. PGGM Financiële Services B.V. en PGGM Services B.V. zijn dochterondernemingen van PGGM N.V.

Privacy beleid PGGM&CO PGGM&CO verwerkt persoonsgegevens en vindt het uiterst belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. 

PGGM&CO verwerkt jouw gegevens met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP). De WBP biedt waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. PGGM&CO heeft de verwerking van de persoonsgegevens gemeld aan Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de volledige tekst van de wet terugvinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ter ondersteuning voor het aanbieden van haar dienstverlening maakt PGGM&CO gebruik van de volgende zorgvuldig gekozen cloud partijen. Met deze partijen heeft PGGM&CO een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van haar werkzaamheden:

  • Salesforce (vastleggen en verwerken van ledenadministratie. De gegevens worden bewaard op servers binnen Europa);
  • Office 365 (online Microsoft Office toepassingen);
  • Mailchimp (deze tool wordt gebruikt voor het verzenden van de PGGM&CO nieuwsbrieven via het emailadres van het lid. Hierbij wordt het e-mailadres opgeslagen op servers buiten Europa.).
  • CloseAlert (deze tool wordt gebruikt voor het monitoren van de feedback op de PGGM&CO nieuwsbrieven. Het mailadres en IP-adres van het lid dat feedback geeft, wordt opgeslagen en kan worden gebruikt voor opvolging op de feedback door PGGM&CO. De gegevens worden bewaard op servers binnen Europa).

Jouw gegevens worden door de gecontracteerde derde partijen niet gebruikt voor andere diensten dan overeengekomen met PGGM&CO. PGGM&CO heeft in haar overeenkomsten met derden vastgelegd dat het gebruik van persoonsgegevens door deze derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet is toegestaan. PGGM&CO blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens die bij een derde partij zijn ondergebracht.

Voor welk doel worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
De gegevensverwerking van de door jouw verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van PGGM Coöperatie U.A.:

  • Het aanbieden van aanvullende diensten en producten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk aan haar leden, via PGGM N.V. of haar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen of deelnemingen, door derden.

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de PGGM&CO persoonsgegevens van jou:

  • Wanneer je een lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer je (financiële) producten en/of diensten via PGGM&CO afneemt. Dit kan via onze webwinkel (shop), onze samenwerkingspartners en via onze apps;
  • Wanneer je contact hebt met PGGM&CO. Als je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) website inclusief apps, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;


PGGM&CO gebruikt je gegevens

  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij PGGM&CO rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.

Gebruik van cookies
Bij het aanbieden van haar diensten maakt PGGM&CO gebruik van cookies. Dit zijn gegevens in een klein bestandje die op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen of in de sessie van je browser wordt bewaard. In de Cookie Statement kun je meer lezen over het gebruik van cookies.

E-mail
PGGM&CO verstuurt een eigen nieuwsbrief. Op het moment dat je lid wordt van PGGM&CO, geef je automatisch toestemming voor het ontvangen van de PGGM&CO- en community nieuwsbrief. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Jouw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door PGGM&CO indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar contact@pggmenco.nl.

Social media
PGGM&CO zorgt dat zij via het internet en (eigen) social media kanalen in contact is met haar leden en bezoekers van de PGGM&CO website. Het doel is hierbij om alle soorten bezoekers relevante informatie te bieden over de eigen organisatie, de producten en de diensten. PGGM&CO volgt hierbij actief wat erover op social media wordt geschreven over de eigen organisatie. De belangrijkste social media kanalen die hiervoor worden ingezet zijn o.a. Facebook, Twitter en andere relevante blogs die onze leden graag bezoeken. PGGM&CO spant zich hierbij in om deel te nemen aan de discussies en relevante vragen van leden te beantwoorden.

PGGM&CO behoudt zich het recht voor om niet iedere opmerking of vraag te beantwoorden. Er kunnen ook geen rechten worden ontleend aan het wel of niet reageren op opmerkingen en vragen. PGGM&CO is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de social media kanalen of de inhoud van de vragen en/of opmerkingen op haar social media kanalen. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op met PGGM&CO via contact@pggmenco.nl.

Recht op inzage en correctie
Wij houden jouw gegevens graag actueel. Als jij wilt weten of alle gegevens die wij van jou hebben juist zijn, dan kunt ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Wij zullen je dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens verstrekken. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kun je schriftelijk om correctie of verwijdering van de gegevens verzoeken. Je kunt een dergelijk verzoek richten aan PGGM&CO, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 117, 3700 AC Zeist of mailen naar privacy.officer@pggmenco.nl. Om je verzoek in behandeling te nemen moet PGGM&CO formeel je identiteit kunnen vaststellen. Daartoe zal PGGM&CO contact met je opnemen. Binnen vier weken ontvang je bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door ons gebruikt om je gericht te informeren over diensten en producten van PGGM&CO en haar samenwerkingspartners. Als je geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken via contact@pggmenco.nl op onze website.  

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is PGGM&CO, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

Vragen
Heb je nog andere vragen over dit statement of de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het ons dan weten door middel van een brief gericht aan de Privacy Officer van PGGM&CO, Postbus 117, 3700 AC Zeist of e-mail gericht aan privacy.officer@pggmenco.nl

Powered by Crowdicity