Page banner

Broedplaats

Categorieën

Senior Coaching – Waar staan we nu met het idee?

Gepost door Maartje Kuiper (Admin) 10 maanden geleden

De uitwerking van het idee Senior Coaching, één van de winnaarsvan de uitdaging op Broedplaats om stagiaires te binden & te boeien, is in volle gang. Steeds minder jonge mensen kiezen voor een loopbaan in de ouderenzorg. Daarnaast zijn er in verhouding steeds meer oudere zorgmedewerkers voor wie het werken in de zorg fysiek en mentaal te zwaar wordt. Het uitgangspunt van Senior Coaching is dat beide doelgroepen elkaar veel te bieden hebben en elkaar kunnen helpen om langer en met meer plezier in de ouderenzorg te werken. Het idee is een gezamenlijk initiatief van Leyden Academy on Vitality and Ageing, Jo Visser fonds en PPGM&CO.

Nog een keer het idee achter Senior Coaching

Oudere medewerkers zetten hun ervaring en wijsheid in om als een soort mentor klaar te staan voor jonge collega’s en hun vragen over het vak, het werkende leven en de organisatie. Op deze manier hebben jongeren een vertrouwde persoon in de organisatie, worden ze gehoord en blijft de kennis en ervaring van oudere medewerkers behouden. Ook de jongere zorgmedewerkers hebben veel te bieden, bijvoorbeeld in het wegwijs maken van ervaren collega’s in nieuwe ontwikkelingen en digitalisering van het vak. 

Wat hebben we gedaan?

Het idee van Senior Coaching was grotendeels gebaseerd op onze eigen ervaringen en aannames, een logische eerste stap was dus om deze in de praktijk te toetsen en nieuwe inzichten op te halen. Hiertoe hebben we het idee voorgelegd aan bestuurders, stagiair(e)s, jongere en ervaren medewerkers en opleidingsadviseurs van drie zorginstellingen. De interviews zijn in augustus en september 2018 afgenomen door Sofie van Hamersveld van bureau Van Loof. Alle antwoorden en suggesties helpen ons om onze idee aan te scherpen. Een verhelderende, vereenvoudigde weergave van de uitkomsten van deze interviews vind je in de illustratie hieronder.

infographic
Hoe gaan we verder?

Moet de Senior Coach een formele rol of functie zijn? Is daar wel ruimte voor, gezien de tekorten op de werkvloer? Is de term ‘coach’ niet te zwaar? Kunnen we jong en oud een-op-een aan elkaar koppelen of is het beter in groepjes samen te komen? Naast de uitkomsten in de illustratie, kwamen dit soort vragen naar boven in de interviews. De gesprekken hebben ervoor gezorgd dat we meer tot de kern zijn gekomen van het idee: uitwisseling tussen generaties om de medewerkerstevredenheid te vergroten en zo zorg en welzijn beter te maken. Jonge mensen kunnen veel leren van ervaren medewerkers en andersom. Hoe zou het zijn als we de gesprekken tussen generaties informeel en in groepsverband vormgeven zodat jong en oud elkaar nog beter opzoeken en waarderen op de werkvloer? Dit is de afdronk van het laatste overleg tussen Leyden Academy, Jo Visser fonds, PGGM&CO en Van Loof. 

Onze volgende stap is deze ‘generatiegesprekken’ (werktitel) verder uit te werken, het aangescherpte idee voor te leggen aan zorginstellingen en het vervolgens te testen in de praktijk. Met de lessen die we hieruit leren, kunnen we het idee weer een stap verder brengen. Onze droom? Een panklaar recept voor zorginstellingen om hen te helpen jong en oud binnen de organisatie te blijven binden en boeien voor de sector Zorg en Welzijn. Wordt vervolgd!

Deze post is bewerkt op okt 9, 2018 door Derk Jan Rozema

Deze post heeft 3 leden
LOG IN of MELD JE AAN om te participeren
Share