Page banner

Broedplaats

Categorieën

Senior-coach

Gepost door Maartje Kuiper (Admin) Apr 24, 2018

Senior-coaching

Oudere medewerkers die hun ervaring inzetten om als een mentor studetnen de kneepjes van het vak te leren, maar ook voor de studenten klaarstaan als er vragen zijn over het werkende leven. Dat is ruwweg het idee achter Senior-coaching. Daniëlle Swart stuurde het idee in namens het Jo Visserfonds en Leyen Academy en was daarmee één van de winnaars op Broedplaats Woendag 18 april kwam ze, samen met collega Niels Bartels, langs bij PGGM&CO om de vervolgstappen voor dit initiatief te bepalen. We houden je daarvan graag op de hoogte. 

Wil je ondertussen meer weten over Senior-coaching? Lees dan het interview met Daniëlle en Niels. 

Kun je meer vertellen over het initiatief senior-coaching?

Dit idee is bedacht door Leyden Academy en het Jo Visser fonds die zich samen inzetten voor betere kennis en beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg). Via het concept IK-Levensles wordt aandacht voor de ontmoeting tussen jong & oud gestimuleerd. Senior-coaching sluit hierbij aan door het benutten van de kennis en ervaring van oudere zorgprofessionals die bijna of al met pensioen zijn.

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen en wat is nu de status?

Uit ervaring blijkt dat een goede stage een bepalende factor is om te kiezen voor een baan in de ouderenzorg. Rolmodellen helpen om vooroordelen te laten verdwijnen door ervaringen te delen. De initiatiefnemers met enkele zorgorganisaties willen onderzoeken hoe zij hun (oud)medewerkers en stagiaires de kans willen geven om van elkaar te leren in de praktijk. Het ultieme doel is om een functie te maken waar de senior-coach een zichtbare rol krijgt in de begeleiding van stagiaires in de ouderenzorg.

Wat is het grootste verschil met de ‘reguliere’ manier van stagelopen voor studenten?

De senior-coach heeft vrijwel geen taken in de dagelijkse verzorging van cliënten en heeft dus tijd om stagiaires te begeleiden en te helpen bij hun leervragen. Ook is het fijn als de senior-coach kan helpen bij vragen over de ontwikkelingsvragen van de student. Deze manier van coaching geeft een beter beeld van het werk en de eigen verwachtingen en helpt studenten beter op weg aan het begin van hun carrière.

Verwachten jullie dat studenten door deze manier van stagelopen anders tegen de ouderenzorg aankijken? Waardoor komt dat?

Via senior-coaching krijgen stagiaires ook meer tijd voor contact met bewoners en de intergenerationele dialoog/ontmoeting. Ook de eigen ervaringen worden hierin meegenomen. Door het horen van levensverhalen van ouderen weten stagiaires ook hoe belangrijk het is om goede zorg te leveren.

Wat is het voordeel voor zorginstellingen die meedoen?

De senior-coach kan een visitekaartje zijn voor de organisatie (modern werkgeverschap) en kan aanspreekpunt zijn voor de stagebegeleiders van de zorgopleidingen. De deelnemende organisaties laten ook zien dat zij het belangrijk vinden om duurzaam om te gaan met hun eigen medewerkers en hen de kans geven om hun ervaringen over te dragen aan een jongere generatie.

Wat is het voordeel voor cliënten?

De stagiaires worden begeleid in hun ontmoetingen met (kwetsbare) ouderen. Zij kunnen hun vragen aan de senior-coach stellen die hen helpt bij de eerste contacten. Er kan ook nagedacht worden over de beste match tussen jong en oud op basis van interesses en achtergrond.

Wat is jullie grootste wens/wat ontbreekt er nog?

Wij willen graag rolmodellen die laten zien hoe mooi het werken in de ouderenzorg kan zijn en dit willen uitdragen. Zowel jong als oud! Deze rolmodellen moeten in de gelegenheid gesteld worden door zorgorganisaties om hiervoor tijd te krijgen.

Wil je verder nog iets kwijt?

Wij willen graag een oproep doen onder oudere (al dan niet gepensioneerde) zorgprofessionals om zich aan te melden als senior-coach. In overleg met hun werkgever wordt er tijd (en geld) vrijgemaakt om deze functie vorm en inhoud te geven. Tevens willen we onderzoeken hoe jonge (toekomstige) zorgprofessionals aankijken tegen deze manier van training-on-the-job/coaching. Alles om het vak van zorgprofessional te verbeteren en te laten zien dat het beeld over de ouderenzorg niet zo slecht is als soms wordt getoond.

Deze post heeft 2 leden

Reacties (4)

Rinus Barendrecht zegt... May 28, 2018

Beste mensen, graag wil ik mij aanmelden als senior coach. Met wie kan ik hierover contact opnemen?

Alvast dank voor de reactie, groet Rinus Barendrecht

ineke van Breugel-Dekkers zegt... May 28, 2018

Goed idee om senior-coaching in te zetten bij stagiair en leerlingen.

Graag zou ik hierin wat willen betekenen, ben vanaf mei 2018 met pensioen.

Dus alle tijd. Indien nodig wil ik hier ook tijd voor scholing nemen.

Ria van Gemert zegt... Jun 20, 2018
Super goed idee.
Francien Kramer zegt... 1 maand geleden

Mooi idee, om oudere ervaren zorgprofessionals als rolmodel in te zetten. De naam senior-coach vind ik niet geschikt. In het voorleggen van het idee, wordt de rol van 'mentor 'genoemd. Dat dekt voor mij veel meer de lading. Een senior-coach is een zeer ervaren coach in coachen. Terwijl een oudere medewerker in de ouderen zorg vooral ervaren is in het vak van de ouderenzorg en die liefde en ervaring wil overdragen. Maar ja, senior-mentor bekt natuurlijk niet echt lekker. Iets als Mentor ouderenzorg (wat je dan alleen kunt worden na een x aantal ervaringsjaren).

 

LOG IN of MELD JE AAN om te participeren
Share