Page banner

Broedplaats

Categorieën

Maximale regie bij de studenten

Gepost door Maartje Kuiper (Admin) Apr 23, 2018

ZIC

Met zijn inzending zette Kees Vermeulen de stages bij ZIC op de kaart voor de leden van Broedplaats. Het initiatief maakte zoveel leden enthousiast dat het een van de twee winnaars is geworden van de uitdaging: Hoe verbeteren we stages in de ouderenzorg zodat jongeren weer kiezen voor de sector? Woensdag 25 april gaan we in gesprek om de volgende stappen te bespreken. Hoe zorgen we ervoor dat dit initiatief niet alleen de leden van Broedplaats, maar héél Nederland inspireert? Ik stelde Kees Vermeulen en collega |Laura Prince een aantal vragen. Benieuwd naar ZIC? Lees dan het interview hieronder.

Kun je meer vertellen over het initiatief ZIC?

Ruim 11 jaar geleden is het idee voor het ontwikkelen van een zorginnovatiecentrum ontstaan. Onderwijs-praktijk-innoveren stond daarvoor te ver uit elkaar. Door het onderwijsaanbod en het stagelopen samen te brengen op 1 plek in de praktijk van de zorg is het zorginnovatiecentrum ontstaan. Inzet van docenten vanuit de zorgorganisaties op de werkplek bood tevens een voedingsbodem voor het uitvoeren van onderzoeken (zorginnovatie) gestuurd door vragen uit de dagelijkse praktijk. Zowel vaste werkkrachten als leerlingen zijn daarin actief en duurzaam lerend.

Gaandeweg de jaren is er veel ontwikkeld. Zo is er een onderwijsprogramma ontwikkeld voor studenten en lopen er projectlijnen van meerdere jaren zodat de onderzoeksprojecten die studenten uitvoeren niet in de kast belanden maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?

Vanuit GGZ Breburg is er contact gezocht met Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (Niveau 5 verpleegkundigen) en het ROC Tilburg (niveau 4) waarop een samenwerkingsovereenkomst is getekend.

Wat is het grootste verschil met de ‘reguliere’ manier van stagelopen voor studenten?

Stagiaires krijgen vanaf dag 1 veel verantwoordelijkheid en de vaste teamleden kijken als het ware over de schouder mee. De studenten ervaren dat zij samen met de vaste teamleden van de afdeling gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg.

Studenten zorgen voor een eigen bezetting, coördineren de zorg van de dag, zijn persoonlijk begeleiders, voeren bestellingen uit, nemen actief deel aan behandelplan besprekingen, etc. Maximale regie bij de studenten dus. De studenten voeren hetzelfde takenpakket uit als het vaste verpleegkundig team en geven daarbij aan wat voor begeleiding ze nodig hebben.

Aan het eind van stage draait een ZIC groep bijna geheel zelfstandig de afdeling.

Merk je dat studenten enthousiast worden van deze manier van stagelopen? Zo ja, waaraan?

Het samenwerken in een team van 16 studenten met veel eigen regie en niet de enige student zijn op een afdeling, is het grootste verschil dat studenten benoemen. Doordat ze samen in een team werken, leren ze samenwerken en de verschillende rollen van een verpleegkundige ontwikkelen.

Hoe reageren de zorginstellingen die meedoen?

Dit Zorg Innovatie Centrum is een samenwerking tussen FHMG Verpleegkundige – ROC Tilburg en GGZ Breburg.

Alle partijen zijn enthousiast door de win-win situatie: meer handen aan het bed, zorginnovatieprojecten voor vaste medewerkers en studenten, studenten worden enthousiast over ouderenzorg en psychiatrie. En het maakt studenten enthousiast om op zo’n werkplek een baan te verwerven..

Hoe reageren cliënten?

Cliënten reageren enthousiast. Zeebben het gevoel dat er altijd, zeker meer dan op een afdeling met slechts één student, iemand in de buurt is die kan ondersteunen en helpen.

Bij wisseling van studentengroepen geven cliënten aan dat het soms wat chaotisch en druk kan overkomen.

Wat is jullie grootste wens/wat ontbreekt er nog?

“Iets meer tijd” vanuit de onderwijsorganisaties en de zorginstelling om het concept duurzaam te borgen. De werkdruk is hoog voor het vaste personeel en iets meer ondersteunde formatie uit de deelnemende organisaties creëert nog meer fundament onder dit leer-werkconcept.

Wil je verder nog iets kwijt?

Het is hard werken voor zowel studenten als vast personeel, maar dit concept het levert zoveel extra energie op dat we het nooit meer anders willen doen!

Deze post is bewerkt op apr 23, 2018 door Maartje Kuiper

Deze post heeft 1 lid
LOG IN of MELD JE AAN om te participeren
Share