Page banner

Broedplaats

Categorieën

Hoe straks verder? Alles over ideeënsessies, de jury en stemmen

Gepost door Maartje Kuiper (Admin) Jan 17, 2018

We hebben inmiddels een mooi arsenaal aan ideeën op het platform verzameld. Nu kun je denken: heel leuk al die ideeën, maar wat gebeurt daar nou precies mee? Daarom vertel ik je meer over de eerste twee fases van de uitdaging:

Fase 1

Fase 1 ideeën verzamelen
In deze fase mag iedereen ideeën insturen die bijdragen aan het verbeteren van instroom van jongeren in de ouderenzorg. Deze ideeën kunnen komen van ouderenzorgprofessionals, stagiairs, scholen, instellingen of andere geïnteresseerden in het vraagstuk. Hoe concreter de ideeën, hoe beter. Zie je ruimte voor aanvullingen of verbeteringen? Laat dan niet de kans voorbij gaan om te reageren op andermans ideeën.

Ideeën draag je bij vanuit je comfortabele stoel of bank, maar kun je ook uitwisselen tijdens ideeënsessies met collega's uit het hele land. De volgende bijeenkomsten zijn op 5 en 8 februari. Je hebt nog tot 26 februari om ideeën in te sturen. 

Tijdens het verzamelen van de ideeën bereiden we ons voor op een belangrijk onderdeel in fase 2: het formeren van een jury om ideeën te nomineren. Om de ideeën te beoordelen op criteria zoals uitvoerbaarheid en relevantie heb je een jury nodig. Idealiter bestaat deze uit 5 leden:

  • 3 Leden van Broedplaats (waarvan minimaal één stagiair)*
  • 1 PGGM&CO (de organisatie staat voor één persoon)
  • 1 Ledenraad PGGM&CO (vertegenwoordigd door werknemers- en werkgeversorganisaties van de zorg en vakbonden) 

Fase 2

Fase 2 Nomineren en stemmen
In fase 1 zijn alle ideeën verzameld en hebben we de jury geformeerd. In deze fase komt het erop aan. De jury nomineert 5 ideeën. Op deze ideeën mag door iedereen gestemd worden. Met de ideeën met de meeste stemmen gaan we aan de slag in fase 3 en 4, hierover later meer. 

Ondertussen
Houd de blogsectie in de gaten. Elke maandag verschijnt hier een blog die je kan inspireren ideeën te bedenken die bijdragen bij het verbeteren van stages in de ouderenzorg. Raak geïnspireerd door de ervaring van Rodney tijdens zijn stage en lees: Broekie in het donker

In fase 3 en fase 4 gaan we over tot het uitvoeren van ideeën. Hiervoor haken we partners, geïnteresseerde instellingen en andere stakeholders aan. Daarover later meer.

 

 

* Voorwaarde is dat deze leden niet zelf ideeën hebben ingezonden. Het werven van juryleden begint in februari.

Deze post is bewerkt op jan 17, 2018 door Maartje Kuiper

Deze post heeft 1 lid
LOG IN of MELD JE AAN om te participeren
Share