Page banner

Broedplaats

Categorieën

Sneak peek

Gepost door Maartje Kuiper (Admin) Dec 15, 2017

Welkom! Je behoort tot een van de allereerste bezoekers van Broedplaats, het platform dat zich inzet voor de instroom van jongeren in de ouderenzorg. Je hebt aangegeven graag bij te willen dragen aan de eerste uitdaging: de verbetering van de stagebegeleiding in de sector. Daarmee behoor jij tot de groep ambitieuze professionals die een verschil kunnen maken, de Early adopters.

Eerste uitdaging? Ja! Dat betekent dat we na verloop van tijd meer uitdagingen rondom instroom gaan uitschrijven. Maar laten we niet te hard van stapel lopen, first things first. De eerste uitdaging luidt: Hoe optimaliseren we de begeleiding van stagiaires in de intra- en extramurale ouderenzorg op zo’n manier dat jongeren kiezen voor een baan in deze sector?

Deze uitdaging staat al online en is al actief. Neem gerust een kijkje, maar wacht graag tot januari met het insturen van ideeën

Wil je rondkijken op het platform en kritisch kijken naar de omschrijving van de uitdaging? Spreekt het aan? Zijn er zaken die anders moeten? Stuur je op- of aanmerkingen naar maartje@pggmenco.nl. Dankjewel!

Deze post is bewerkt op dec 20, 2017 door Maartje Kuiper

Deze post heeft 1 lid
LOG IN of MELD JE AAN om te participeren
Share